Om Viborggade

Viborggade er en ca. 500 meter lang gade på Ydre Østerbro. Det er en sidegade til Østerbrogade, hvor den begynder omtrent ved Gunnar Nu Hansens Plads.Herfra fortsætter den mod øst, hen over Bopa Plads og ender ved Strandboulevarden.

Gaden fik sit nuværende navn i 1886, opkaldt efter den jyske købstad Viborg.
Indtil 1886 hed den østlige del af gaden Batterivej efter Kalkbrænderihavns Batteri, der var et søfort, anlagt i 1850'erne, til forsvaret af Københavns Havn.

Gaden ligger på det gamle areal kaldet Slagtervangen. På hele stykket fra Nøjsomhedsvej og helt op til Svanemøllen lå frem til 1850'erne kun ”Slagtervangen”. Det var Københavns Kommune, der ejede stykket, men det blev lejet ud til byens slagtere, der her lod deres dyr fede op her, før de blev slagtet til glæde for københavnerne.

Omtrent hvor Viborggade udmunder i Strandboulevarden, lå en af byens galger, samt en rakkerkule til henlæggelse af døde dyr. Man kom til den af en smal vej, der bugtede sig nordøst fra Trianglen. 

Omkring Viborggade og nord herfor blev der opført boliger til arbejderstanden, i modsætning til de senere opførte, mere herskabelige bebyggelser op langs Østerbrogade.


Læs evt. mere her http://da.wikipedia.org/wiki/Viborggade